CONSULTING

TRAINING

INSIGHT

AFFÄRSVERKTYG

LÖNSAM TILLVÄXT

FOKUS PÅ
”SANNINGENS ÖGONBLICK”

Vi hjälper företag att uppnå eller överträffa sina mål

Som företag vet man i regel vilka utmaningarna är, men att veta vad som måste göras och hur man skall göra det, är det svåra. Inom våra kompetensområden ryms det som du behöver för att kunna säkerställa att du når dina mål, eller varför inte överträffa dem. Vi är med från analys till implementering.

Vi anser att värdet av planerade insatser realiseras först med en framgångsrik implementering. Detta i sin tur kan endast bli en framgång, när implementeringen är väl förankrad i företagets alla funktioner.

Därför arbetar vi på Gordios alltid nära och tillsammans med företaget från analys till implementering. Det är viktigt för oss att kunden upplever att våra lösningar skapar äkta och mätbart värde för dem.

Consulting

Optimal utveckling och anpassning av hela er organisation.

Tack vare vår erfarenhet och kompetens erbjuder vi enkla och effektiva lösningar för att säkra en lönsam tillväxt för våra kunder.

Training

Ökar resultatet genom en permanent förändring av beteende.

Vi utvecklar kompetenserna hos de enskilda medarbetarna som täcker verksamhetens behov och säkerställer en varaktig förändring.

Insight

Förbättrar dina kunskaper om företaget, kunden och marknaden.

Vi ökar våra kunders insikt och kunskaper genom att utveckla analyser och verktyg som stödjer deras processer och arbetssätt.

Affärsverktyg

Vi levererar lösningar till er för total kontroll.

Vi skapar förutsättningar för att våra kunder får full kontroll och förser er med rätt
affärsverktyg
samt höjer er kompetens och färdigheter.

GORDIOS CONSULTING AB

Lennart Jönsson:
Tel:  +46 (0) 70 349 10 16

Leif G Johannesson:
E-post: lgj@gordios.se
Tel: +46 (0) 70 818 67 19

Vi på Gordios kan bidra till att företag skapar lönsam tillväxt genom att förbättra och effektivisera de insatser som utvecklar företagets affär – med fokus på ”Sanningens Ögonblick”.